วิธีการสมัคร

วันเปิดรับสมัคร

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2024 เป็นต้นไป
ค่าลงทะเบียน

ค่าลงทะเบียน 1,500 บาท
เตรียมตัวสู่การลงทะเบียน

 1. การลงทะเบียน สามารถลงทะเบียนด้วยตัวเองได้เลย ไม่ต้องจับกลุ่มแล้วนะ
 2. กรุณาเลือกวิชาสัมมนา (Workshop) ที่ท่านสนใจ โปรดอ่านรายละเอียดข้อมูลของแต่ละวิชาที่ท่านสนใจ แล้วจัดอันดับความสนใจจากมากไปน้อยที่สุดเพียง 2 วิชาสัมมนาเท่านั้น เพื่อผลประโยชน์ของท่าน ผู้ที่สมัครก่อนจะได้สิทธิ์เข้าร่วมในหัวข้อนั้นก่อน
 3. โปรดนําเอกสารรับรองไปให้ศิษยาภิบาลหรือผู้นําในคริสตจักรของท่าน ช่วยกรอกข้อมูลรับรองและเซ็นชื่อในเอกสารรับรองอนุชน
ขั้นตอนการลงทะเบียน

* ผ่าน www.thaiyc.com เท่านั้น
 1. เข้าไปลงทะเบียนที่ www.thaiyc.com ทำการสมัครสมาชิกและกรอกข้อมูลส่วนตัวของตัวเองให้เรียบร้อย
 2. ไปที่เมนู “ลงทะเบียน” เลือกวิชาสัมมนาหรือ workshop ที่ท่านสนใจที่สุดจำนวน 2 วิชาสัมมนาเท่านั้น
 3. ระบบจะทำการตรวจสอบวิชาสัมมนาที่ท่านสนใจว่ายังมีที่ว่างให้ท่านเข้าร่วมหรือไม่ หากวิชาสัมมนานั้นเต็มแล้ว ท่านจะไม่สามารถกดเลือกได้ ต้องทําการเลือกวิชาสัมมนาใหม่
 4. เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อย ระบบจะแสดงหน้าจอยืนยัน การลงทะเบียนซึ่งจะระบุข้อมูลเลขการลงทะเบียน รวมถึงจํานวนเงินที่ต้องชําระ เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้ว จะต้องอัปโหลดหลักฐานเพื่อยืนยันการชำระเงินกันด้วยนะ
 5. ท่านสามารถ download เอกสารรับรองอนุชนได้ที่เมนู “ใบรับรอง” เพื่อนําไปให้ศิษยาภิบาลหรือศิษยาภิบาลอนุชนคริสตจักรของท่านรับรองและเซ็นชื่อ เมื่อผ่านการรับรองเรียบร้อยแล้ว อย่าลืม! อัปโหลดใบรับรองขึ้นระบบกันนะ โดยไปที่เมนู “ใบรับรอง”
การสร้างกลุ่ม

YL = ผู้นำกลุ่ม YC = สมาชิกกลุ่ม
 1. ผู้ที่จะทำการเพิ่มสมาชิกกลุ่มจะต้องเป็น YL เท่านั้น
 2. YL จะต้องทำการเพิ่ม Y:ID ของสมาชิกคนนั้น ๆ เพื่อจัดกลุ่ม
 3. แต่ละกลุ่มจะต้องมีสมาชิก 3-5 คน (ขั้นต่ำ 3 คน และสูงสุดไม่เกิน 5 คน)
การชำระเงินและส่งเอกสาร

 1. นําเงินไปชําระที่ธนาคารตามที่ระบุไว้ในหน้าสรุปผลการลงทะเบียน โดยท่านสามารถจ่ายเงินโดยการโอนเงินไปยังบัญชี ธ.กสิกรไทย สาขาห้วยขวาง ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 084-2-721881 ในนามมูลนิธิห่วงใยเยาวชน
 2. จากนั้นให้ทําการอัปโหลด รูปของหลักฐานการโอนเงิน ไม่ว่าจะเป็น slip ATM, E-slip จาก mobile banking หรือใบนําฝาก และเอกสารรับรองจากศิษยาภิบาล โดยอัปโหลดที่ใน website ภายในระยะเวลาที่กําหนด (14 วันหลังจากบันทึกข้อมูลลงทะเบียน)
 3. จากนั้นเจ้าหน้าที่จึงจะทําการยืนยันการลงทะเบียนครั้งนี้ว่า เสร็จสมบูรณ์
 4. ปิดรับสมัคร วันที่ 20 เมษายน 2567
* หมายเหตุ หากลูกค่าย ต้องการให้ออกใบเสร็จในนามคริสตจักร กรุณาระบุรายละเอียดชื่อ-ที่อยู่คริสตจักร ในหน้าการแนบเอกสารการชำระเงิน